Doel van de scootmobielvereniging

De Vereniging heeft ten doel gebruikers van een scootmobiel bij elkaar te brengen, hen gezelligheid en saamhorigheid te bieden en het gebruik van de scootmobiel als vervoermiddel praktisch en in recreatief  groepsverband te bevorderen.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van tochten, bijeenkomsten, het geven van advies, het promoten van het veilig rijden en belangenbehartiging.

Het bestuur zorgt er voor dat de Vereniging blijft rijden, organiseert activiteiten en onderhoud contacten met allerlei instellingen en organisaties. Er wordt jaarlijks tien keer vergaderd en er is tenminste eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering.

Inbreng van de leden is van harte welkom.

Het Bestuur

Wilt u een bericht sturen via e-mail klik op de foto.

Wilma Kok

Voorzitter

Helmi Lever

Vice-Voorzitter

Wilma Binnendijk

Secretaris

Riekie Van de Velde

Penningmeester

Minie Mensink 

Bestuurslid

Joke van Tongeren

Lief en Leed

Duco Saadhoff

Bingo

Dick Joustra

Adviseur

De Stokvisrijders: kort maar krachtig!

In maart 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering besloten dat onze Vereniging voortaan door het leven zal gaan als Scootmobielvereniging De Stokvisrijders.

Het afgelopen half jaar is achter de schermen hard gewerkt om dit te realiseren. 

Op 28 oktober werden de nieuwe Statuten ondertekend door voorzitter, secretaris en penningmeester tijdens een vergadering van het bestuur met notaris mevrouw Thijssen van Smalbraak notariskantoor.  Het bestuur is blij dat de gemaakte afspraken met de leden nu definitief zijn afgerond. In het verlengde daarvan werd de nieuwe website gelanceerd en is ook de huisstijl van De Stokvisrijders weer up-to-date.