Doel van de scootmobielvereniging

De Vereniging heeft ten doel gebruikers van een scootmobiel bij elkaar te brengen, hen gezelligheid en saamhorigheid te bieden en het gebruik van de scootmobiel als vervoermiddel praktisch en in recreatief  groepsverband te bevorderen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van tochten, bijeenkomsten, het geven van advies, het promoten van het veilig rijden en belangenbehartiging.

Het bestuur zorgt er voor dat de Vereniging blijft rijden, organiseert activiteiten en onderhoud contacten met allerlei instellingen en organisaties. Er wordt jaarlijks elf keer vergaderd en er is tenminste eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering.

Inbreng van de leden is van harte welkom.

Het Bestuur

Wilt u een bericht sturen via e-mail klik op de foto.

Wilma Kok

Voorzitter

Helmi Lever

Vice-Voorzitter

Wilma Binnendijk

Secretaris

Riekie Van de Velde

Penningmeester

Duco Saadhoff

Bingo

Joke van Tongeren

Lief en Leed

John Burger

Ritmeester

Dick Joustra

Adviseur