vrijwilligers

Voor het verrichten van werk dat onbetaalbaar is !


VERKEERSREGELAARS:
Verkeersregelaars zijn vrouwen en mannen die het leuk vinden om te fietsen. Eenmaal per maand begeleiden zij op zaterdagmiddag de tochten.
Zij treden op als Verkeersregelaar na een online cursus en met begeleiding van de coördinator.

Tweemaal per jaar is er een bijeenkomst en er is onderling contact. Iedereen die belangstelling heeft, kan voor informatie en aanmelden terecht bij: Dick Joustra, telefoon: 06-51260339 of e-mail naar dickjoustra@gmail.com

Dankzij Zorgverzekering Salland is er in 2019 een leuke promotiefilm gemaakt.

deventer doet

Klik Op:  Promotiefilm

Onze scootmobielvereniging mocht uit handen van Statenlid meneer van Moorsel de Overijsselse Vrijwilligersprijs in ontvangst nemen, samen met vertegenwoordigers van MIMIK en het
Leger des Heils.

De Vrijwilligers van De Stokvisrijders waren genomineerd door Deventer Doet. We zijn allemaal heel trots dat ons werk zoveel waardering krijgt. Het is een geweldige opsteker voor alle Vrijwilligers die ook in deze coronatijd hun best doen voor de Scootrijders!

Schijnwerpers op onze Vrijwilligers:
Wat zijn we trots op onze Vrijwilligers! Het ontvangen van de Overijsselse Vrijwilligersprijs laat
zien dat ook anderen beseffen hoe belangrijk de Vrijwilligers zijn voor onze Vereniging.
En dat ze het fantastisch doen. De prijs bestond uit een Oorkonde, bloemen en waardebonnen.

De Oorkonde heeft Riekie in haar archief. Dick Joustra kreeg de bloemen. Als coördinator van de Verkeersregelaars en adviseur namens de vrijwilligers in het bestuur verricht hij heel waardevol
werk voor de Stokvisrijders. Het bedrag van de waardebonnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld
iets feestelijks bij de koffie tijdens de eerste tocht van 2022.

ERKENNING!!
In 2023 kregen de Stokvisrijders een belangrijke ERKENNING. Hierover is te lezen in de Nieuwsbrief nr.4. Vrijwilligers Ria Lübbe. Riki de Mooij, Cis Balster, Gerhard Brendel en Hans Klunder werden via Deventer Doet met orchideën bedankt voor hun enorme inzet voor de Vereniging!

Voorzitster Wilma Kok bedankt
Bert Breedveld webbeheerder voor de jarenlange inzet voor het bijhouden van de website.

 

de stentor, stokvisrijders, Bert Breeedveld bedankt

 

Persbericht De Stentor Deventer 
9 september 2020

 

zonder vrijwilligers

Zonder Vrijwilligers geen Scootmobielvereniging! De Vereniging telt ongeveer 25 Vrijwilligers. Van hen is het grootste gedeelte Verkeersregelaar: Zij zijn nodig om de tochten te begeleiden, zonder hen kan er niet veilig gereden worden. Naast de Verkeersregelaars zetten zich veel mensen in voor het reilen en zeilen binnen de Vereniging. Zo ondersteunen EHBO-ers uit Twello en Deventer de tochten.

Ook verrichten de leden zelf hand- en spandiensten: Behalve voor de bestuurstaken, zijn ook leden actief als gastvrouw, postbode en bingocommissie en wordt er gezorgd voor de boekhouding, lief en leed en verjaardagskaarten voor alle Stokvisrijders. Het bestuur is erg blij met de ondersteuning door de hele vrijwilligersgroep!

NOMINATIE ZORGZAME ORGANISATIE:
In het najaar van 2019 werden de Vrijwilligersprijzen uitgereikt door de Vrijwilligerscentrale Deventer.
Onze Vrijwilligers zijn er heel trots op dat onze Scootmobielvereniging werd genomineerd als
ZORGZAME ORGANISATIE.
Die naam geeft goed weer op welke manier zij klaar staan voor de Stokvisrijders!

Onderstaande foto werd gemaakt tijdens de Snerttocht op 9 november 2019 met dank aan 
Fotograaf Auke Pluim ten behoeve de presentatie in de Schouwburg te Deventer.

foto Auke Pluim