vrijwilligers

Voorzitster Wilma Kok bedankt
Bert Breedveld webbeheerder voor de jarenlange inzet voor het bijhouden van de website.

de stentor, stokvisrijders, Bert Breeedveld bedankt


Persbericht De Stentor Deventer 
9 september 2020

zonder vrijwilligers

Zonder Vrijwilligers geen Scootmobielvereniging! De Vereniging telt ongeveer 25 Vrijwilligers. Van hen is het grootste gedeelte Verkeersregelaar: Zij zijn nodig om de tochten te begeleiden, zonder hen kan er niet veilig gereden worden. Naast de Verkeersregelaars zetten zich veel mensen in voor het reilen en zeilen binnen de Vereniging. Zo ondersteunen EHBO-ers uit Twello en Deventer de tochten.

Ook verrichten de leden zelf hand- en spandiensten: Behalve voor de bestuurstaken, zijn ook leden actief als gastvrouw, postbode en bingocommissie en wordt er gezorgd voor de boekhouding, lief en leed en verjaardagskaarten voor alle Stokvisrijders. Het bestuur is erg blij met de ondersteuning door de hele vrijwilligersgroep!

NOMINATIE ZORGZAME ORGANISATIE:
In het najaar van 2019 werden de Vrijwilligersprijzen uitgereikt door de Vrijwilligerscentrale Deventer.
Onze Vrijwilligers zijn er heel trots op dat onze Scootmobielvereniging werd genomineerd als
ZORGZAME ORGANISATIE.
Die naam geeft goed weer op welke manier zij klaar staan voor de Stokvisrijders!

Onderstaande foto werd gemaakt tijdens de Snerttocht op 9 november 2019 met dank aan 
Fotograaf Auke Pluim ten behoeve de presentatie in de Schouwburg te Deventer.

foto Auke Pluim

VERKEERSREGELAARS:
Verkeersregelaars zijn vrouwen en mannen die het leuk vinden om te fietsen. Eenmaal per maand begeleiden zij op zaterdagmiddag de tochten.
Zij treden op als Verkeersregelaar na een online cursus en met begeleiding van de coördinator.

Tweemaal per jaar is er een bijeenkomst en er is onderling contact. Iedereen die belangstelling heeft, kan voor informatie en aanmelden terecht bij: Dick Joustra, telefoon: 06-51260339 of e-mail naar dickjoustra@gmail.com

Dankzij Zorgverzekering Salland is er in 2019 een leuke promotiefilm gemaakt.

Klik Op:  Promotiefilm